Pregatirea Botezului
PDF Imprimare Email

AICI PUTETI SA DESCĂRCAŢI CEREREA PETRU PRIMIREA TAINEI SFÂNTULUI BOTEZ 

Dragi părinţi şi naşi,

 

Botezul este Sfânta Taină prin care omul se naşte din nou din apă şi din Duh, prin întreita afundare în apă sfinţită, în numele Sfintei Treimi.

Naşterea aceasta trebuie să fie urmată de o creştere duhovnicească, pentru ca omul să se poată bucura de comuniunea cu Dumnezeu încă din viaţa pământească şi în veşnicie.

Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele, când cel ce vine la Botez este primit, la intrarea în biserică, cu faţa la apus ( spre ieşirea din biserică) şi mărturiseşte de trei ori - dacă este matur personal, iar dacă este prunc prin naş - leapădările de Satana. Cel ce se botează este întors apoi cu faţa spre răsărit (spre Sfântul Altar) şi mărturiseşte, de trei ori, că se uneşte cu Hristos, rostind apoi Crezul. Dacă este matur rosteşte singur iar dacă este prunc, prin naş.

În a doua parte a Botezului se sfinţesc apa şi untdelemnul. După amestecarea untdelemnului cu apa Botezului, cel ce se botează primeşte ungerea cu untdelemnul bucuriei.

Cea mai însemnată parte a Botezului o constituie întreita afundare a pruncului în apa din cristelniță, cu pronunţarea cuvintelor: Se botează robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin.

Prin afundare cel ce se botează moare împreună cu Hristos, iar prin ridicarea din apă Înviază împreună cu El.

În acest moment este aprinsă lumânarea Botezului, care simbolizează viaţa luminată în Hristos.

Noul botezat este primit în braţele naşului într-o pânză albă numită crismă.

Preotul săvârşeşte apoi Taina Mirungerii, pecetluind trupul noului botezat cu Sfântul şi Marele Mir, rostind de fiecare dată: ”Pecetea darului Duhului Sfânt”.

Cel nou botezat împreună cu preotul şi naşul, înconjoară cristelniţa cântând de trei ori « Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat, Aliluia. »

După citirea Apostolului şi a Evangheliei, pruncul este şters de Sfântul şi Marele Mir, este îmbrăcat şi i se face prima tundere a câtorva fire de păr care vor fi puse în apa botezului ce la sfârşit va fi turnată la temelia bisericii.

După Botez pruncul primeşte Sfânta Împărtăşanie.

Prima spălare, acasă, după Botez, se face doar cu apă, cu multă grijă. Pruncul este şters cu crisma (pânza) de la botez iar apa se pune la un copac sau la o floare.

 

Naşii sunt  părinţi sufleteşti ai celui nou botezat, povăţuitori spre viaţa în Hristos. Şi ei sunt responsabili împreună cu părinţii pentru educarea creştină a copilului.

Naşul trebuie să fie crestin ortodox, conştient de credinţa sa şi de responsabilitatea pe care o asumă prin rolul de naş.

Nu pot fi naşi cei ce trăiesc în concubinaj.

 

Pentru Sfântul Botez aveţi nevoie de :

      - pânză albă, numită CRISMA (cât un cearceaf de pătuţ mic de copil)

      - un prosop mare cu care va fi şters pruncul de apa botezului

      - un al doilea prosop

      - o faşă

      - o sticluţă cu ulei de măsline, care va fi sfinţit pentru ungerea pruncului iar apoi poate fi luat acasă

      - lumânare de botez, care se poate cumpăra la biserică.

După Botez pruncul trebuie să fie îmbrăcat în hăinuţe noi, de culoare albă.

 

Nu există taxă pentru Botez. Dacă doriţi puteţi face o donaţie pentru suţinerea Bisericii şi veţi primi o chitanţă.

                                                                                                      

 Cu alese gânduri,

                                                                                              Preoţii parohiei

 

Naşul trebuie să ştie pe de rost Mărturisirea de credinţă Ortodoxă: CREZUL (vezi mai jos)

 

CREZUL


Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină,

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat

de la Duhul Sfânt  și din Fecioara Maria şi s-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să vie.

Amin!

Ultima actualizare în Vineri, 27 Decembrie 2019 19:38
 
 
 

Sinaxar